Szanowni Państwo,

Pierwsza konferencja została zorganizowana przez Centrum BRD w 2001 roku. Odbyła się ona w Komendzie Głównej Policji i nie zdawaliśmy sobie wówczas sprawy  jak wiele jest do zrobienia w temacie BRD i Ratownictwa. Przez wszystkie lata nasi eksperci poruszali bardzo wiele tematów wynikających z potrzeb chwili jak i potrzeb wynikających z wieloletnich zaniedbań. Patrząc na ogrom spraw którymi trzeba się zająć aby żyło się nam bezpieczniej jesteśmy przekonani że już w chwili obecnej mamy tematy na najbliższe kilka lat.

Jest nam bardzo miło, iż we wrześniu bieżącego roku po raz kolejny będziemy mogli spotkać się i w aktywny sposób wpływać na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w Polsce oraz propagować ideę aktywnych i skutecznych działań ratowniczych. Przez trzynaście dotychczas zorganizowanych konferencji widać progres w działaniach i wpływ wypracowywanych wniosków na otaczające nas środowisko. 


W bieżącym roku, mówiąc o działaniach związanych  z BRD i ratownictwem chcemy się skupić na udzielaniu pierwszej pomocy pirotechnikom po wybuchach. Jest to temat w ostatnich czasach  niestety bardzo istotny, a jednocześnie marginalizowane.

Chcemy zapewnić funkcjonariuszom - narażającym swoje zdrowie  i życie  dla nas wszystkich -  bezpieczeństwo i  pewność, że w przypadku zagrożenia ich życia będą mieć zagwarantowaną i w pełni przygotowaną, profesjonalną pomoc podczas wykonywania jednej z najbardziej niebezpiecznych prac.

W tym roku mamy dodatkowy ogromy powód do świętowania gdyż nasze wieloletnie działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa zostały docenione przez Komisję Europejską i jako jedna z trzech instytucji w Europie zostaliśmy uhonorowani nagrodą Excellence in Road Stafety Awards 2016 Jest to nagroda przyznawana corocznie za najlepsze osiągnięcia w działaniach na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Europie. Nagroda ta przyznawana jest w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzonej przez Komisję Europejską. Nagroda ta w sposób oczywisty obliguje nas do jeszcze bardziej aktywnych działań w kierunku podnoszenia bezpieczeństwa.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznej czternastej już Międzynarodowej Konferencji.

 

Tadeusz Zagajewski

 

Prezes Zarządu

Centrum BRD

Główny organizator konferencji

www.centrumbrd.pl

Partnerzy konferencji


Copyright by Centrum BRD 2016